image04 image08 image09 image10 image11 image12 image16 image18
oficiální internetové stránky obce

Název obce znamená ves lidí Kunkových nebo Kuncových. Osobní jméno Kunek bylo zdrobnělinou ke jménu Kunrát, osobní jméno Kunc je přepis z německého Kunz.

Kdy byla vesnice založena, nelze s přesností určit. První historický záznam o ní se objevuje v roce 1382. Jisté je, že ve vsi stála v 15. století dřevěná tvrz, která byla obehnána zdejší řekou Bystřicí, kteráse u Chlumce nad Cidlinou vlévá do řeky Cidliny.  Později byla z dřevěné tvrze zbudována tvrz kamenná k níž příslušel Ukázka starého staveníhospodářský dvorec. Na této tvrzi se vystřídalo několik majitelů, kteří se také podle ní psali např. Olfart z Kunčic, Jiří Haléř z Kunčic, Jan Gbela z Kunčic… Později byly Kunčice připojeny k Nechanicím a tvrz zpustla. Na základech původní kamenné tvrze byl roku 1721 zbudován jednopatrový barokní zámeček. Kunčice patřily většinou držitelů Nechanic. Byli to na počátku 16. Kapličkastoletí Pecingarové z Bydžína a od poloviny 17. století Schaffgotschové. Mezi lety 1771 až 1832 se majitelé často střídali, až konečně roku 1832 přešla vesnice k panství harrachovskému. Hrabě Harrach ji koupil spolu s Trnavou a Hrádkem od rytíře Josefa Girtela z Kleebornu a ekonomicky ji připojil k velkostatku Sadová. Panské sídlo v Kunčicích tedy plnilo svoji funkci více než 500 let a v jeho držení, přímé či nepřímé správě se vystřídalo 11 šlechtických rodů.

Za hraběte Schaffgotsche dožil v Kunčicích jako rychtář obce nejstarší známý předek hudebního skladatele Bedřicha Smetany Petr Smetana. Ještě jednou v dosavadní historii se Kunčice staly pozorností uměleckého světa, když ke konci 19. století přijížděla do Nechanic za dramatikem Josefem Štolbou skupina básníků a spisovatelů v čele s Jaroslavem Vrchlickým; objevovali půvab okolní krajiny a krajinář Antonín Chittusi byl jí inspirován k obrazu Kunčický rybník.

Roku 1897 byl v obci založen sbor dobrovolných hasičů. Každý dům ve vsi měl svého zástupce ve spolku hasičů pro případ požáru, protože pro hasičský sbor v Hradci Králové to bylo v té době příliš daleko. Samozřejmostí sboru byla hasičská stříkačka. Sbor aktivně fungoval až do roku 1985, kdy svou činnost ukončil.

Betlachův statek Okolo roku 1850 odkoupil od hraběte Harracha barokní zámeček a k němu náležící hospodářský statek jistý Betlach a statek se poté jmenoval Betlachův. Ve 20. století fungoval statek jako jednotné zemědělské družstvo, které již nyní neexistuje a zámeček slouží jako byty a okolní statek chátrá.

Velice zajímavou stavbou byl tzv. Pavilón, který stál od roku 1906 v oboře na spojnici mezi obcí Kunčice a zámkem Hrádkem u PavilónNechanic. Zakoupil jej hrabě Harrach na výstavě v Praze v roce 1905, kde získal zlatou medaili a nechal si tento Pavilón převést a postavil ve své oboře. Stavba měla velmi zajímavou historii. Do roku 1948, kdy byla stavba vyvlastněna státem, jí hrabě používal převážně jako místo odpočinku a při pořádání lovů. Později sloužila jako obydlí a od roku 1962 do roku 1969, kdy byla zbourána, byla budova používána československou armádou jako meteorologická observatoř.

Roku 1964 byl v obci postaven kulturní dům, který slouží účelům obecního úřadu, knihovny a také jako byty. Mezi lety 1968 – 1970 se v dolní části obce u řeky Bystřice stavělo koupaliště, které bylo v létě často používáno až do roku 1996 a od té doby slouží k odchovu ryb. Areál koupaliště byl a dosud je vyhlášený svými letními diskotékami, které se zde pořádají od poloviny 70. let.

Ukázka starého staveníUkázka starého staveníSocha svatého Václava stojící v Kunčičkách

Kontakt

Květoslav Kvasnička (starosta)
mobil: +420 603 358 528
email: kuncice@nechanicko.cz

Úřední hodiny

Obecní úřad
Pondělí: 8:00 - 17:00
Středa: 8:00 - 13:00

Knihovna
Pondělí: 16:00 - 18:00

Předpověď počasí
Centrum volného času

Náhodné fotografie
Nabídky práce
SK Bystřian Kunčice
Obec
Kunčice - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz